Routebeschrijvingen

R O U T E O M S C H R I J V I N G  - D I R E C T I O N S

 

Vanuit de richting AMSTERDAM

 • Volg de A4
 • Volg centrum Leiden West/ Den Haag centrum (A44)
 • A44 volgen tot de afslag nr. 6: Noordwijk/ Voorhout/ Oegstgeest Noord
 • Na de afslag rechts, richting Noordwijk
 • Bij de rontonde in Voorhout rechtdoor
 • Bij de volgende verkeerslichten (voor Noordwijk) links, Gooweg/ Herenweg
 • Bij de 2e rotonde rechts, Beeklaan
 • Weg vervolgen (pas op: flitser), bij de scherpe bocht links, Rembrandtweg
 • Na 200 meter aan de rechterkant ligt Hotel Zonne

 

Vanuit de richting DEN HAAG

 • A44 vanuit Den Haag langs Wassenaar
 • Afslag Noordwijk/ Leiden/ Katwijk
 • Eerste afrit Noordwijk volgen
 • Bij de rotonde rechtdoor, Beeklaan
 • Weg vervolgen (pas op: flitser), bij de scherpe bocht links, Rembrandtweg
 • Na 200 meter aan de rechterkant ligt Hotel Zonne

 

 

 

From direction AMSTERDAM

 • Follow the A4
 • Follow Centrum Leiden West/ Den Haag centrum (A44)
 • Take Exit #6 Noordwijk/Voorhout/Oegstgeest NoordFollow on the A44
 • After the Exit turn right, direction Noordwijk
 • Straight on at the roundabout in Voorhout
 • At the following traffic lights turn Left towards Noordwijk Gooweg/Herenweg
 • Turn right at the 2nd roundabout, Beeklaan
 • Take a sharp Left onto the Rembrandtweg
 • After approx. 200 meters you have reached Hotel Zonne. Situated on the right hand side

 

From direction DEN HAAG

 • Take the A44 from The Hague via Wassenaar
 • Take the Exit Noordwijk/ Leiden/ Katwijk
 • First Exit towards Noordwijk
 • Go straight ahead at the roundabout, Beeklaan
 • Continue to go straight ahead on this road (mind speed camera)
 • Take a sharp Left onto the Rembrandtweg
 • After approx. 200 meters you have reached Hotel Zonne. Situated on the right hand side